Αρθρογραφία


Ισολογισμός 2019- ξανά υγιής και «άγευστος», όπως πάντα

Πετρόπουλος Δημήτρης | 30/01/2021

Το 2020 έκλεισε με τη δημοτική αρχή να δημοσιοποιεί και να φέρνει για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου για το 2019.
Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα πως οι Δήμοι λαμβάνουν ετησίως ως έσοδα,μεταξύ άλλων, και μεγάλα ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΠ). Προφανώς, οι Δήμοι, ως προέκταση του κράτους στην αυτοδιοίκηση λοιπόν, έχουν στα αποτελέσματα χρήσης τους –στο τμήμα των εσόδων –«έκθεση» στην κρατική επιχορήγηση. Αυτό σημαίνει πως αύξηση της κρατικής επιχορήγησης –σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά –ή αντίστοιχα μείωση – θα επηρεάσει άμεσα (ως προς το ύψος της ) το ύψος και τα προς διάθεση έξοδα και έσοδα.
Τη χρονιά 2019 είδαμε μια μεγάλη μείωση εσόδων ύψους 3,7εκ ευρώ από τη διακοπή λήψης κρατικής επιχορήγησης κάλυψης προνοιακών επιδομάτων. Αντίστοιχα, παρατηρούμε αυτονόητα και μια περίπου ισόποση μείωση εξόδων 3,7 εκ ευρώ. Άρα– και για να μην κουράζεται ο αναγνώστης – ο Δήμος περιόρισε φέτος το μέγεθος των αποτελεσμάτων χρήσης κατά 3,7 εκ ευρώ χωρίς να μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα επ’ αυτού. 
Γενικότερα, ο ισολογισμός του 2019 ποσοτικά είναι σε φυσιολογική κατάσταση σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σε επίπεδο δεικτών έχει αντίστοιχη εικόνα, με τους περισσότερους δείκτες να είναι ποσοστιαία σε υψηλότερο επίπεδο από τα «βαρόμετρα» της βιβλιογραφίας.
Πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να συγκρίνει δείκτες Δήμων μεταξύ τους. Κατ’ αρχήν δεν είναι ο κλάδος υγιής, καθώς υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε πολλούς δήμους, με αποτέλεσμα το όποιο «βαρόμετρο» να ήταν «διαστρεβλωμένο», αν υπήρχε.
Δεύτερον, ο κάθε Δήμος εφαρμόζει πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια που διαφέρουν μεταξύ τους, και τέλος, γνωρίζουμε πως είναι πολύ λίγοι οι Δήμοι με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και αντίστοιχη καθαρή θέση, όπως ο δήμος Νέας Σμύρνης πολλά χρόνια τώρα και με διαφορετικές διοικήσεις. 
Ο μοναδικός δείκτης που θα μπορούσαμε επιπρόσθετα να ελέγξουμε, εκτός των όσων αναφέρουν οι ορκωτοί λογιστές, είναι αυτός του Συνόλου Βραχυπρόθεσμου Ενεργητικού / Σύνολο Υποχρεώσεων (Βραχ+μακρο), δείκτης ο οποίος βρίσκεται γύρω στο 2. Ακόμη και αν περιορίσουμε το δείκτη αυτόν στο Ταμείο / Σύνολο Υποχρεώσεων (Βραχ+μακρο) βλέπουμε πως βρίσκεται γύρω στο 1,5.
Ο Δήμος δηλαδή την 31/12/2019 μπορούσε ΜΟΝΟ με το ταμείο του να αποπληρώσει ΟΛΕΣ τις υποχρεώσεις του (βραχ+μακρο) 1,5 φορά, ενώ αν υπολογίσουμε το σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων, ο Δήμος μπορούσε την ίδια ημερομηνία να αποπληρώσει 2 φορές τις συνολικές του υποχρεώσεις.
Ίσως ένα συμπέρασμα είναι πως ο Δήμος θα μπορούσε να αυξήσει το δανεισμό του για επενδύσεις ή ακόμη και να μειώσει περισσότερο το ταμείο του για επενδύσεις, επιχορηγήσεις(μείωση τελών) ή πραγματικές επιχορηγήσεις δηλαδή πραγματικές πιστώσεις προς δημότες.
Φάνηκε πως η χρήση 2019 έχει έλλειμμα 1,5εκ ευρώ περίπου (με τις αποσβέσεις να υπολογίζονται μέσα χωρίςνα είναι ταμειακό έξοδο φυσικά, όπως κάθε χρόνο), με την πραγματική ταμειακή διαχείριση να είναι και το 2018 και το 2019 πλεονασματική.
Αν η κοινή γνώμη χρησιμοποιεί μόνο το ταμειακό υπόλοιπο για να βγάλει ένα συμπέρασμα, το ταμείο του Δήμου 31/12/2019 μειώθηκε από τα 8,5εκ ευρώ στα 7 εκ ευρώ.
Δύσκολα θα κρίνουμε το έλλειμμα του ταμείου χαρακτηρίζοντάς το, και μάλιστα με τη λέξη ζημιά, καθώς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν έχουν στόχο το επιχειρηματικό αποτέλεσμα (αλλά το οικονομικό) και οι λέξεις κέρδος ή ζημία έχουν μόνο «φθηνό» πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό σε τίποτε δεν αναιρεί τη μείωση του ταμείου την 31/12/2019.
Τη  χρονιά 2019 –έτος κρίσης φυσικά και αυτό,όχι όμως έτος covid – βλέποντας πιο προσεκτικά τους κωδικούς εξόδων, στέκεται κάποιος στην πολύ μεγάλη αύξηση προβλέψεων (μη ταμειακό) αλλά και τη μεγάλη και σε ποσοστό και σε απόλυτο μέγεθος αύξηση του εξόδου για δημόσιες σχέσεις(158% αύξηση στο πραγματικό έξοδο – χρονιά Εκλογών).
Στο μέρος των εσόδων –και λόγω κρατικών επιχορηγήσεων (όπου ο δήμος απλά λειτουργεί ως μεσάζων) παρατηρούμε σημαντικές αυξήσεις. Κατά τα λοιπά, η μεταβλητότητα τόσο σε ποσοστό, όσο και σε απόλυτες αξίες των εσόδων και εξόδων, είναι σε πολύ αποδεκτά επίπεδα, με το Δήμο να μην κάνει ανοίγματα στη χρήση του 2019. 
Τα «ανοίγματα» δεν είναι απαραίτητα αρνητικά, αλλά ούτε και απαραίτητα θετικά. Ο ισολογισμός δείχνει μια παραδοσιακή χρηστή διαχείριση χωρίς τίποτα το ενδιαφέρον. Αλλά και χωρίς τίποτα τοεπιστημονικά μεμπτό.
Τα συμπεράσματα είναι κυρίως πως ο Δήμος, για μια ακόμη χρονιά, δεν επενδύει –αν μπορεί και όπου μπορεί – ενώ «χρησιμοποιεί» τελικά το ταμείο για να χρηματοδοτήσει τις όποιες στοχευόμενες αυξήσεις εξόδων,και μάλιστα για δεύτερη χρονιά.
Με τους δείκτες της άμεσης και συνολικής ρευστότητας να είναι πολύ ικανοποιητικοί έως και σε αχρείαστα υψηλό επίπεδο κάποιος μπορεί να πει πως ή ο Δήμος έχει «λανθασμένα» χαμηλό δανεισμό (δεν είναι κακό να δανείζεται κάποιος, ακόμη και δήμος)  ή τα ταμειακά διαθέσιμα είναι «λανθασμένα» υψηλά σε σχέση τόσο με το βραχυπρόθεσμο, όσο και με το συνολικό παθητικό.
Κλείνοντας εδώ τη, διαγώνια κυρίως, ανάγνωση του ισολογισμού του 2019,αξίζει πάλι να υπενθυμίσουμε πως οι αποσβέσεις ΔΕΝ αποτελούν ταμειακή αλλά λογιστική εκροή (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ) αν και μειώνουν το «εις νέο ταμειακό αποτέλεσμα» πάντα και αισθητά,  ενώ σαφώς η πιθανή διένεξη με την Εστία Νέας Σμύρνης (όταν ολοκληρωθεί και αν δεν διευθετηθεί σε ετήσιες δόσεις «αγοράζοντας έτσι διαχειριστικό χρόνο») είναι η μόνη παράμετρος κάποιας ταμειακής ανησυχίας του Δήμου.
Ένας αναγνώστης περιορισμένης οικονομικής γνώσης μπορεί να σχολιάσει πως σε 4 ή λιγότερα χρόνια το «ταμείο» με αυτή τη διαχειριστική συμπεριφορά θα μηδενιστεί και ένας ακόμη πιο περιορισμένης θα μπορούσε να πει πως με αυτό τον τρόπο σε 4 ή λιγότερα χρόνια δεν θα υπάρχουν λεφτά ούτε για τους μισθούς των υπαλλήλων… Χρονιάρες μέρες είναι ακόμη, ας ακούμε τέτοια μια και ο κατ’ οίκον περιορισμός του 2020-21 χρειάζεται στιγμές διασκέδασης… Οπότε, φίλοι μας, ας μην «πάρουμε ακόμη τα βουνά» επειδή η καθαρή θέση του δήμου έπεσε κατά 40%.
Αλλά και φωνές από την Αντιπολίτευση με «κοντή» μνήμη που έχουν κατ’ εξακολούθηση διαμαρτυρηθεί έντονα στο παρελθόν για τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου και την καθαρή του θέση αντίστοιχα – που το 2017 έφτασε τα 8εκ ευρώ –δύσκολα πείθουν ξανά σήμερα, όταν χαρακτηρίζουν «ζημιά» τη μείωσή τους, τόσο κατά τη χρήση του 2019 όσο και του 2018. 

Σαφώς – όπως κατ’ επανάληψη ακουγόταν τα 2-3 τελευταία χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο – ο δήμος δεν είναι εταιρεία να αποσκοπεί στη μόνιμη συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων και καθαρής θέσης,  άρα σαφώς δεν είναι και εταιρεία όταν αυτά έχουν μείωση. 
Ο «Π» σε παλαιότερα τεύχη έχει σχολιάσει πολλάκις αρνητικά τα τόσο υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και την καθαρή θέση του δήμου, οπότε δεν θα θέλαμε να ταυτιστούμε με την ασυνέπεια όσων σήμερα βλέπουν ειρωνικά «ζημιές» και «κατορθώματα», τώρα που αυτά μειώνονται.
Σημασία έχει η μείωση-εις να είναι προς αύξηση εξόδων και κυρίως επενδύσεων που άμεσα ή ετήσια θα επιστραφούν με κάποιο τρόπο στους πολίτες. Εδώ θα χρειαστεί βέβαια ο για 7η χρονιά Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σ.Κούπας «πολύ δουλίτσα» καθώς και το 2020 –χρονιά πανδημίας – δεν αναμένεται να βοηθήσει τους απόλυτους αριθμούς εσόδων-εξόδων…
Άλλωστε, η διεθνής βιβλιογραφία θυμίζει πως, όταν δεν υπάρχουν πολλές επενδυτικές επιλογές εντάσεων κεφαλαίου, υπάρχουν επενδύσεις εντάσεων εργασίας (capitalintensivevslabourintensiveinvestments)
Είναι προφανές πως ουσιαστικά ο Δήμος κάνει χρόνια τώρα μια υγιή, χρηστή αλλά «άγευστη» διαχείριση εσόδων-εξόδων και βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων-υποχρεώσεων, χωρίς να αξιοποιεί παρά «φτωχά» το συνολικό του ενεργητικό και παθητικό αντίστοιχα. Ίσως είναι αυτό αποτελεί πολιτική«κληρονομιά» προηγούμενων δημοτικών αρχών.Δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα μεγάλα έργα της πόλης είναι κυρίως με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.
Για το λόγο αυτό, η εκάστοτε δημοτική αρχή –και η σημερινή – πέφτει στο «λάκκο» της εκάστοτε αντιπολιτευτικής κριτικής που η ίδια «σκάβει» ως προς το ύψος του ταμείου και επακολούθως της καθαρής της θέσης. Οι πολίτες βέβαια βλέπουν μερική ανάπτυξη υπηρεσιών και όχι αξιοσημείωτη πολεοδομική ανάπτυξη.
Κλείνοντας, όσο ο Δήμος κρατάει τους μεμονωμένους προϋπολογισμούς των Νομικών προσώπων σε προ κρίσης επίπεδα, και μάλιστα και εντός του 2020, θα αναγκάζεται να συνεχίσει και το 2020 –χρονιά COVIDνα χρηματοδοτεί στοχευόμενα έξοδα κυρίως από τα ταμειακά του διαθέσιμα και την καθαρή του θέση, εάν το διαχειριστικό του μείγμα παραμένει το ίδιο…


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: