Αρθρογραφία


Οδηγός Για Τον Ταλαίπωρο Υποψήφιο (μέρος Β)

Περιμένης Πέτρος | 06/04/2019

Του Πέτρου Περιμένη

Τι έμαθες στο προηγούμενο

 το εκλογικό σύστημα είναι απλή αναλογική

 αν δεν είσαι μέσα στους 10 πρώτους περίπου Τζουλάκη - Κουτελάκη δεν θα εκλεγείς

 το παράβολο για την συμμετοχή στις εκλογές είναι 50 ευρώ

 ο δήμαρχος θα είναι δήμαρχος μειοψηφίας

 κάθε υποψήφιος πρέπει να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα για τις εκλογικές δαπάνες και έσοδα

Προεδρείο και εκλογιμότητα

Η νέα δημοτική αρχή θα αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος το 2023. Μέσα στον Σεπτέμβριο θα γίνει και η εκλογή του προεδρείου το δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την πρώτη ή την δεύτερη, ΑΛΛΑ όχι από την παράταξη του δημάρχου και ο αντιπρόεδρος από την τρίτη. Σε περίτπωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για αυτές τις θέσεις, τότε το προεδρείο εκλέγεται απο το σώμα. Ο ρόλος του γραμματέα για το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Σμύρνης είναι εξαιρετικά αδιάφορος και μέχρι και την θητεία Δημάκη - που έδωσε στην θέση μια «σειρηνίζουσα» νότα- ήταν και αχρείαστος. Εννοείται ότι αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τις θέσεις, το δικαίωμα της εκλογής πάει στην επόμενη κατά σειρά παράταξη  κ.ο.κ. Ένας εκλεγμένος δεν επιτρέπεται να καλύπτει δύο αυτοδικοιητικές θέσεις, δηλ να είναι πρόεδρος ή γραμματέας και αντιδήμαρχος. Μία θέση και καλή, αλλιώς εκπίπτει και από τις δύο. Μπορεί να είναι όμως αντιπρόεδρος ή γραμματέας και μέλος κάποιας επιτροπής. Κάθε προεδρείο έχει θητεία δύο χρόνια. Μια μεγάλη λίστα αποκλείει να εκλεγούν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών αλλά σε γενικές γραμμές, επιτρέπονται οι διευθυντές σχολείων και οι δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον έχουν παραιτηθεί από την θέση τους. Δεν μπορούν να εκλεγούν όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό τους αξίωμα. Ο Κουτελάκης είχε την δυνατότητα να το κάνει για κάποιους αλλά προτίμησε να ακολουθήσει άλλη πολιτική. Περισσότερα σε άλλο άρθρο. Επίσης δεν μπορούν να εκλεγόυν όσοι χρωστούν στον δήμο πάνω από 500 ευρώ. Μόνο οι καλοπληρωτές μπορούν να γίνουν δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

Ας χωρίσουμε τα χωράφια

Τους αντιδημάρχους τους ορίζει ο δήμαρχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι από την παράταξή του μόνο. Αν η παράταξη στην οποία ανήκει ο δημοτικός σύμβουλος- και είναι διαφορετική από την παράταξη του δημάρχου- αποφασίσει υπέρ της ανάληψης καθηκόντων αντιδημάρχου, τότε ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος μπορεί να οριστεί αντιδήμαρχος. Με λίγα λόγια, παρατάξεις του ενός ή μικρού αριθμού  μπορούν με την ανταποδοτικότητα μιας αντιδημαρχίας να υπερψηφίζουν τις προτάσεις του δημάρχου μειοψηφίας. Στην Νέα Σμύρνη ορίζονται 6 αντιδήμαρχοι. Κάθε αντιδήμαρχος θητεύει το λιγότερο δύο χρόνια αλλά με αιτιολογημένη απόφαση δημάρχου μπορεί να παυθεί. Αν ο δήμαρχος εκπέσει ή παραιτηθεί ή αποθάνει τότε ο ΝΕΟΣ δήμαρχος προκύπτει από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της πρώτης ή της δεύτερης σε ψήφους παράταξης ψηφισμένος από το ΣΥΝΟΛΟ του δημοτικού συμβουλίου, πχ. αν ο Τζουλάκης εκλεγεί δήμαρχος και παραιτηθεί, τότε υποψήφιος για την κενή θέση μπορεί να είναι κάθε δημοτικός σύμβουλος της παράταξής του και κάθε δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Κουτελάκη. Ο νέος δήμαρχος θα ανακυρηχθεί από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Ο δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί απο την παράταξη του ή αν υπάρχει πλειοψηφία 2/3 να διαγραφεί. Φυσικά σε παρατάξεις με 2 ή 4 ή 5 μέλη οι διαγραφές είναι αδύνατες αν οι διαγραφέντες είναι 1 ή 2 ή 2 αντίστοιχα. Το ζουμί είναι ότι ένας ανεξάρτητος ή διαγραμμένος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη αν τα 2/3 της παράταξης  που πρόκειται να ενταχθεί συμφωνούν ή όλα τα μέλη της αν είναι 3 συνολικά. Η δοσοληψία στο όνομα της Δημοκρατίας. Επίσης δημοτικές παρατάξεις που εκλέχθηκαν αυτόνομα μπορουν να συμπτιχθούν εαν τα υποσύνολά τους συμφωνούν. Τέλος προβλέπεται οι παρατάξεις να έχουν εξοπλισμένα γραφεία με γραμματειακή υποστήριξη μέσα στον δήμο αλλά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Ούτε ο Τζουλάκης, ούτε ο Κουτελάκης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι του νόμου μέχρι τώρα.

Δημοτικά συμβούλια

Οι συνεδριάσεις του δημοτικου συμβουλίου είναι δημόσιες και αναγκαστικα τουλάχιστον μία τον μήνα. Η τακτική Κουτελάκη – Τζουλάκη, μέχρι τώρα, είναι να επιβαρύνουν μια συνεδρίαση με δεκάδες θέματα με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις να διαρκούν μέχρι και 8 ώρες και ο κοσμάκης να μην θέλει να παρακολουθήσει. Έτσι οι δημόσιες συνεδριάσεις χωρίς κοινό γίνονται εν δυνάμει ιδιωτικές. Τις συνεδριάσεις τις συγκαλει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Μπορούν όμως να συγκληθούν και από τον δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής ή από το 1/3 του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου- 14 δημοτικοί σύμβουλοι για την Νέα Σμύρνη. Στις συνεδριάσεις μπορούν να λάβουν τον λόγο και μη εκλεγμένοι που ορίζει κάθε παράταξη. Επίσης μπορούν να λάβουν το λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με την έγκριση της πλειοψηφίας και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων ή μεμονωμένοι πολίτες. Κάθε μέλος του δημοτικού συμβολίου έχει συγκεκριμένο χρόνο που μπορεί να τοποθετηθεί βάσει ιδιότητας αλλά στην Νέα Σμύρνη το προεδρείο συνήθως αδιαφορεί και άλλους αφήνει να μιλούν απεριόριστα και άλλους λιγότερο (θητεία Καρούμπα). Απαρτία λογίζεται από τους παρόντες όταν εισήλθαν για πρώτη φορά ακόμα και να έχουν αποχωρήσει. Το λευκό ή η άρνηση ψήφου δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους. Για την λήψη απόφασης παρόλα αυτα απαιτείται πλειοψηφία βάσει της απαρτίας και όχι μόνο των παρόντων.

Ελεύθερη η πρόσβαση των υποψηφίων στους εκλογικούς καταλόγους*

Σύμφωνα με την Απόφαση 26/2006 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι εκλογικοί κατάλογοι που τηρούνται στους δήμους και τις κοινότητες συνιστούν δημόσια έγγραφα, επομένως σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, με την έννοια του ευλόγου ενδιαφέροντος, έχει δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτούς.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης 60/2002 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το άρθρο 1 παρ. 5 του νόμου 2623/1998, οι εκλογικοί κατάλογοι αναρτώνται επί δέκα ημέρες στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Κατά συνέπεια, με την ανάρτηση αυτή τα στοιχεία που περιέχονται στους εκλογικούς καταλόγους αποκτούν δημοσιότητα. Τούτο είναι σύμφωνο και προς το νόμο 2472/1997, αφού η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας προϋποθέτει δημοσιότητα των εκλογικών καταλόγων. Άμεση απόρροια της δημοσιότητας αυτής είναι το δικαίωμα κάθε υποψήφιου να έχει πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους, ακόμη και μετά την ανάρτησή τους, αφού το έννομο συμφέρον τους να ελέγξουν την ακρίβεια των εκλογικών καταλόγων προφανώς υπερέχει των δικαιωμάτων και συμφερόντων των αναγραφόμενων προσώπων στους καταλόγους αυτούς.
*ota.gr

Στο επόμενο το τελευταίο μέρος.

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: