Αρθρογραφία


Τι Αλλάζει Στην Ευρώπη Ευροεκλογές 2014 Και Εκλογές Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κυπραίος Μάνος | 10/05/2014

Στις 22-25 Μαΐου 2014 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα 5 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ως κύρια αρμοδιοτητά του να νομοθετεί από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο όργανο της Ευρωπαικής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της, εκπροσωπεί τους 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα κυριότερα νομοθετικά όργανα της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
    Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει 751 μέλη (750 ευρωβουλευτές και 1 πρόεδρο). Οι έδρες διατίθενται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης με βάση την αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας». Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν περισσότερες θέσεις απ΄ ό,τι οι μικρότερες χώρες, μολονότι οι τελευταίες υπερεκπροσωπούνται ελαφρώς σε σχέση με το μέγεθός τους. Ο αριθμός των ευρωβουλευτών ανά χώρα κυμαίνεται από 6 για τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο και την Εσθονία μέχρι 96 για τη Γερμανία.    
    Η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 ορίζει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ οφείλουν, στο πλαίσιο των τακτικών συνόδων κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών όταν προτείνουν τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να καταλήξουμε σε ψήφιση της Ευρωπαικής Επιτροπής, πρέπει να υπάρξει μια αλληλουχία βημάτων. Αρχικά, τα πολιτικά κόμματα ( ευρωπαικά πολιτικά κόμματα, όχι εθνικά ) προτείνουν το καθένα έναν υποψήφιο για την διεκδίκηση της θέσης του Προέδρου της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο και ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου εξετάζουν τις υποψηφιότητες, και έπειτα από διαβούλευση, ο πρόεδρος του Συμβουλίου καταθέτει πρόταση στο Συμβούλιο, το οποίο έπειτα ψηφίζει τον δικό του υποψήφιο για την θέση του προέδρου της Επιτροπής, μέσω ενισχυμένης πλειοψηφίας. Στη συνέχεια, το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής με δεδηλωμένη πλειοψηφία του σώματος ( τουλάχιστον 376 ευρωβουλευτές ). Με την εκλογή του νέου προέδρου της Επιτροπής, τα κράτη μέλη προτείνουν υποψήφιους επιτρόπους σε στενή συνεργασία με τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει για την εκλογή των επιτρόπων στην ολοτητά τους ( δηλαδή όλοι να γίνουν αποδεκτοί ή όχι ) με πλειοψήφια των παρόντων ευρωβουλευτών.
    Η Ευρωπαική Ένωση αποτέλεσε απο τις απαρχές της ένα παράτολμο εγχείρημα, το οποίο σήμερα μας αποκαλύπτει τα δομικά λάθη που υπήρχαν από το κατασκευασμά της. Παρόλα αυτά, έχει προσφέρει στους λαούς της Ευρώπης ένα συνεργατικό πλαίσιο εμπορίου, υπηρεσιών, διακίνησης προσώπων, αγαθών, οικονομικών σχέσεων που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι διευκόλυνε της ζωή μας. Εάν θέλουμε να είμαστε μέρος στην προσπάθεια αυτή και να έχουμε λόγο, η λύση βρίσκεται στις επερχόμενες Ευρωεκλογές.

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: