Αρθρογραφία


Νέος Εκλογικός Νόμος - Γιατί αλλάζει; Τι φέρνει;

Σταυριανουδάκης Μιχάλης | 26/06/2021

                                                                                            Νέος Εκλογικός Νόμος - Γιατί αλλάζει; Τι φέρνει;

 

Του Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη*

Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης Υπουργείου Εσωτερικών

Την 5η Ιουνίου 2021, δημοσιεύτηκε ο νέος Ν.4804/2021 για την εκλογή Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, που αναμφίβολα συνιστά κεφαλαιώδη τομή και έμπρακτη υλοποίηση μιας εκ των κύριων δεσμεύσεων της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την άρση των στρεβλώσεων του «Καλλικρατικού» παρελθόντος που έπληξε την χρηστή διοίκηση των Δήμων και των Περιφερειών, δημιουργώντας πλείστα όσα προσκόμματα στην πραγματοποίηση των προγραμματικών εξαγγελιών των Τοπικών Αρχών.

Ήδη από τον σχεδιασμό του, κεντρικό προσανατολισμό του νέου νομοθετήματος αποτέλεσε η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την εκλογή των αρχών, με σκοπό τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας τους, την επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής για την οποία χρίστηκαν από το εκλογικό σώμα με δεδηλωμένη εμπιστοσύνη, καθώς και την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνταγματική τους αποστολή.

Εν συντομία, οι σημαντικότερες αλλαγές που εφαρμόζονται εφεξής στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, συνοψίζονται στα κατωτέρω:

  • Οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από την επόμενη εκλογική διαδικασία, που θα πραγματοποιείται σταθερά τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου του πέμπτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου σε σειρά έτους, από το έτος διεξαγωγής αυτών.  Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου η εκλογή δημοτικών αρχών θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και η ανάληψη των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024.
  • Δήμαρχος και περιφερειάρχης θα εκλέγεται την πρώτη Κυριακή εφόσον έχει συγκεντρώσει ποσοστό 43% συν μία ψήφο του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, αντί για 50% συν μία ψήφο. Εάν ο πρώτος συνδυασμός λάβει ποσοστό έως και 60%, εκλέγει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, ενώ για άνω του 60%, οι έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά.
  • Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει ο συνδυασμός που κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
  • Για τις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 300 κατοίκους, Πρόεδρο της δημοτικής κοινότηταςεκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα, στον α’γύρο, την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.
  • Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους Δήμουςτης Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους Δήμους που συγκροτούνται από τις δημοτικές κοινότητες της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.3852/2010.
  • Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου και οι αρμοδιότητες του προέδρου της δημοτικής κοινότητας από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.
  • Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών, για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών και η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό σώμα.
  • Ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες, ενώ προβλέπεται μεγάλη μείωση του αριθμού των μελών τους, κυρίως στα μεγάλα δημοτικά συμβούλια.
  • Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται το πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, λαμβανομένων υπόψιν και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
  • Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνεται υπόψιν ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.

 Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: