Αρθρογραφία


Τι Πρέπει Να Προσέξουμε Πριν Επιλέξουμε Νοσοκομειακό Πρόγραμμα

Μπαρμπαλούσης Ηλίας | 19/10/2014

Σήμερα, και παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα παρατηρείται όλο και πιο έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας ή αλλιώς νοσοκομειακά προγράμματα.
Με την κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία και την σταδιακή υποβάθμιση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί πλέον για πολλούς μονόδρομο. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται απλά ένα είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που έρχεται να συμπληρώσει τα κενά των ασφαλιστικών ταμείων.
Ποιοι είναι όμως οι όροι των συμβολαίων που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα; Τι καλύπτει ένα συμβόλαιο και ποια είναι τα ψιλά γράμματα; Ιδού τα σημαντικότερα σημεία.
1.Τι είναι ένα πρόγραμμα υγείας και τι καλύπτει: Ουσιαστικά αποτελεί την υποχρέωση μιας ασφαλιστικής εταιρείας να πληρώσει όλα τα αναγκαία έξοδα που θα προκύψουν για μια θεραπεία ενός ασθενούς σε νοσοκομείο. Για παράδειγμα καλύπτονται έξοδα δωματίου και τροφής, αμοιβές ιατρών, φάρμακα, εξετάσεις, υγειονομικό υλικό, αποκλειστική νοσοκόμα, ασθενοφόρο κ.α.
2. Διάρκεια: Ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο μπορεί να είναι ισόβιο ή ετησίως ανανεούμενο. Είναι προφανές ότι τη μεγαλύτερη διασφάλιση την δίνει ένα ισόβιο πρόγραμμα διότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τους όρους του, ανεξάρτητα εάν η ασφαλιστική έχει διακόψει την κυκλοφορία του σε νέους ασφαλισμένους. Από την άλλη η νέα τάση είναι τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, για τα οποία η ασφαλιστική έχει τη δυνατότητα κάθε χρόνο να αναθεωρεί το κόστος και τις παροχές, είναι όμως αρκετά πιο οικονομικά και ευέλικτα, με αποτέλεσμα να κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των ασφαλισμένων..
3.Όριο κάλυψης: Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν το κόστος ενός συμβολαίου υγείας. Στην ουσία είναι το μέγιστο ποσό εξόδων που θα κληθεί να καλύψει μια ασφαλιστική για μια νοσηλεία.Το όριο αυτό μπορεί να είναι ετήσιο ή ανά νοσηλεία. Το προτιμότερο είναι να ισχύει μεγάλο όριο κατά περίπτωση γιατί σε ετήσια βάση μπορεί το όριο να εξαντληθεί λόγω διαδοχικών νοσηλειών.
4. Απαλλαγή: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ύψος ποσού το οποίο πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος, π.χ. 500€, 1000€ κτλ, με την ασφαλιστική του εταιρία να καλύπτει όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μειώσει τα ασφάλιστρα που πρέπει να πληρώνει για το πρόγραμμα. Το ποσό της απαλλαγής μπορεί πολλές φορές να καλυφθεί και από το κοινωνικά ταμεία.
5.Αναπροσαρμογές: Οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν κάθε χρόνο σε αύξηση των ασφαλίστρων στα νοσοκομειακά τους προγράμματα, συνήθως λόγω ιατρικού πληθωρισμού και ηλικίας ασφαλισμένου. Για αυτό καλό είναι πριν κάνετε την επιλογή σας να ζητήσετε διευκρινίσεις για το μέσο ποσοστό αύξησης των ασφαλίστρων ενός προγράμματος και για το εάν παραμένει σταθερό το ποσό της απαλλαγής ή αυξάνεται κι αυτό μαζί με τα σφάλιστρα..
6. Συμβεβλημένα και μη συμβεβλημένα νοσοκομεία: Ένας όρος που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι τα νοσοκομεία τα οποία είναι συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό γιατί στα συμεβεβλημένα νοσοκομεία η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει απευθείας τα έξοδα νοσηλείας, ενώ και οι αμοιβές των γιατρών είναι προκαθορισμένες.
7. Όρια αμοιβών ιατρών: Για τα νοσοκομεία που δεν είναι συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρία συνηθίζεται να ορίζεται ανώτατο όριο στις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες προκαθορίζουν τις ιατρικές αμοιβές που πληρώνουν ανά κατηγορία χειρουργικής επέμβασης, επομένως θέλει προσοχή όταν συμφωνήσετε με τον γιατρό για την αμοιβή που θα πάρει.
8. Εξαιρέσεις και αναμονές: Κάθε ασφαλιστήριο αναφέρει ρητά περιπτώσεις οι οποίες δεν αποζημιώνονται καθόλου ή πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να καλυφθούν, για παράδειγμα οι γυναικολογικές παθήσεις καλύπτονται μετά από ένα χρόνο. Επίσης στην αίτηση ασφάλισης θα σας ζητηθεί να αναφέρετε το ιατρικό σας ιστορικό, από το οποίο θα εξαρτηθεί σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις ενδεχομένως να μην καλύπτεστε από το συμβόλαιό ή να καλύπτεστε μετά από κάποια αναμονή.
9. Κάλυψη στο εξωτερικό: Διευκρινήστε τους όρους με τους οποίους η ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει την νοσοκομειακή κάλυψη στο εξωτερικό. Φροντίστε να ενημερωθείτε για το εάν υπάρχει επαρκής κατάλογος συμβεβλημένων νοσοκομείων, διότι διαφορετικά θα πρέπει εσείς να πληρώσετε τα έξοδα νοσηλείας και μετά να αποζημιωθείτε αφού προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά στην εταιρεία.
10. Οικογενειακά συμβόλαια: Συνηθίζεται για λόγους κόστους να ασφαλίζονται όλα τα μέλη μιας οικογένειας σε ένα συμβόλαιο για να επωφεληθούν των εκπτώσεων. Χρειάζεται όμως προσοχή κυρίως για τα καλυπτόμενα τέκνα, καθώς μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία (μέχρι τα 25 εφόσον σπουδάζουν), αυτά θα πρέπει να μεταπηδήσουν σε δικό τους ατομικό συμβόλαιο. Εάν δεν προβλέπεται αυτόματη μετάβαση σε ατομικό ασφαλιστήριο χωρίς έλεγχο της υγείας, τότε υπάρχει περίπτωση το παιδί να μείνει ανασφάλιστο εάν έχει παρουσιαστεί νωρίτερα κάποια σοβαρή ασθένεια.

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: