Αρθρογραφία


Καρέκλες 2017. Αυτές μάλιστα!

Ένωση Συντακτών συντακτική ομάδα | 23/12/2017

Το Πρόγραμμα Διαύγεια ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια δημιουργήθηκε με το νόμο 3861/2010 και αποσκοπεί στη δημοσίευση στο Διαδίκτυο, σε ένα κεντρικό ιστότοπο, αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης. Υποχρέωση δημοσίευσης έχουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
Είναι προφανές ότι πέραν των υποχρεωτικών περιγραφών (κωδικών,νόμων κλπ) όσο πιό απλή, αναλυτική και κατανοητή είναι μια απόφαση,τόσο ευκολότερο είναι για τους πολίτες όλων των μορφωτικών επιπέδων να την καταλάβουν,καθώςαυτή αποτελεί δημόσιο έξοδο. Οι αναρτήσεις λοιπόν πέραν μιας διοικητικής υποχρέωσης αποκτούν και κοινωνική διάσταση, καθώς όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει επ’ ακριβώς ένα μεγάλο κομμάτι δημοσίων δαπανών.
Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα έχει πάντα ενδιαφέρον, ειδικά όταν μιλάμε για απ’ ευθείας αναθέσεις δηλαδή αναθέσεις με προσωπικά κριτήρια,μια νόμιμη διαδικασία που όμως κοινωνικά και δημοσιογραφικά μπορεί να ελέγχεται.
Παρατηρώντας τις δαπάνες του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου μας τους τελευταίους μήνες, είδαμε μια τάση οι αποφάσεις – οι περισσότερες από αυτές τουλάχιστον – να είναι ιδιαίτερα αναλυτικές και κατανοητές με επαρκή περιγραφή.Μάλιστα, αποκορύφωμα των παραπάνω ήταν η ΑΔΑ Ω7Ν1ΟΕΜΩ ΚΧ3, η οποία αφορούσε την προμήθεια 270 τεμ. καρεκλών για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ. Στην απόφαση η περιγραφή ήταν τόσο αναλυτική σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που και ο πιο «κακόβουλος» δεν θα είχε να σχολιάσει απολύτως τίποτε. Ύψος,βάθος,πλάτος,κιλά,τιμή τεμαχίου κλπ ήταν κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 270 τεμαχίων που κόστισαν συνολικά με το ΦΠΑ 4.995 ευρώ. Δηλαδή 18,5 ευρώ η μία.
Φυσικά αυτού του είδους η επεξήγηση τεχνικών χαρακτηριστικών μας κάνει ακαδημαϊκά να αναρωτιόμαστε για ποιό λόγο δεν καταχωρούνται έτσι αναλυτικά όλες τουλάχιστον οι παρόμοιες δαπάνες, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια.
Ψάχνοντας για αντίστοιχες απ’ ευθείας αναθέσεις άλλων ετών, «πέσαμε επάνω» σε προηγούμενες αποφάσεις (Προμήθεια καρεκλών για Δημοτική Βιβλιοθήκη 2016, Προμήθεια Καρεκλών για τις Ιωνικές Γιορτές 2016, Ενοικίαση καρεκλών για Πολιτιστικές Δραστηριότητες 2016)* τόσο κακογραμμένης και ελλιπούς ανάλυσης που η πρόσφατη προμήθεια των 270 τεμαχίων του Δεκεμβρίου είναι κάτι σαν «θαύμα». Είναι και ο Δεκέμβριος ο μήνας του Θαύματος των Χριστουγέννων.
Στις παλαιότερες αποφάσεις για καρέκλες έβρισκε κανείς μόνο τα άκρως απαραίτητα και, δημοσιογραφικά αλλά και κοινωνικά τουλάχιστον, ήταν τραγικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κατανοήσει κανείς το προϊόν, παρά μόνο από τη λέξη πλαστική καρέκλα. Νόμιμα βέβαια, αλλά για να καταλάβει ο απλός πολίτης,υπήρχαν ελάχιστα εως καθόλου στοιχεία.
Φαίνεται πως οι εποχές αλλάζουν με τα ίδια πρόσωπα να διοικούν αλλά, τουλάχιστονσε επίπεδο καρέκλας και ίσως όχι μόνο πια, η κοινωνία ευκολότερα πλέον μπορεί να καταλαβαίνει αναλυτικά τί πληρώνει ο πολίτης,σε ποιόν κλπ μαζί με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ίσως, τελικά, η ύπαρξη της Διαύγειας, έστω και καθυστερημένα, έγινε αντιληπτό ότι δεν είναι μόνο για τυπικά διοικητικούς λόγους και πως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η κοινωνία «βλέπει»,καταγράφει και θυμάται.
Είναι γεγονός ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι με...λίγη προσπάθεια, όσα χρόνια και αν περάσουν, όσο και αν η παραμονή στην ίδια θέση μπορεί να γίνεται βαρετή και μονότονη. Βεβαίως, ας μην γενικεύουμε από την εξαιρετική συγκεκριμένη απόφαση των 270τεμαχίων καρεκλών και ας μην επαινέσουμε και ιδιαίτερα κάτι το οποίο, τουλάχιστον κοινωνικά, είναι υποχρέωση. Απλά,οφείλουμε και αυτό να το αναδείξουμε, όπως αναδείξαμε το αντίστοιχο θέμα των ελλιπών περιγραφών στον «Π» του Φεβρουαρίου του 2017.

*ΑΔΑ:606ΞΟΕΜΩ-ΗΒ1,ΑΔΑ: 6ΥΘ4ΟΕΜΩ-ΨΣΗ,ΑΔΑ: ΨΚΔΘΟΕΜΩ-8ΑΧ

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: