Αρθρογραφία


Αυτά Είναι Τα Δικαιώματα Των Πολιτών Με Βάση Τον Gdpr

Ένωση Συντακτών συντακτική ομάδα | 29/09/2018

του Φώτη Ρουσσόπουλου
Διευθυντής Πωλήσεων Onlinedata A.Ε
Data Protection Officer
Γενικός αρχηγος ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Σμύρνης

Τα δικαιώματα των πολιτών με βάση τον GDPR – Ποια δικαιώματα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων.

Από τις 25 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο περίφημος GDPR. Όπως έχει επισημανθεί, ένας από τους κυριότερους σκοπούς του GDPR, είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, ή πιο ορθά – με βάση τη σχετική ορολογία – των υποκειμένων των δεδομένων.
Σύμφωνα με τον GDPR, ως πολίτες έχετε το δικαίωμα:
Να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη.Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
Να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
Να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή τον οργανισμό που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε αυτόν. Η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει να απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Εάν δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, πρέπει να δηλώσει τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας (για παράδειγμα να πατήσετε έναν σύνδεσμο επαλήθευσης, συμπληρώνοντας ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό πρόσβασης) για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν επίσης όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: