Αρθρογραφία


Απάντηση Στην Εξώδικη Διαμαρτυρία Του Γεωργίου Νικολέτου Που Αφορά Απόσπασμα Του Προφήτη, Τεύχος Φεβρουαρίου 2017

Ένωση Συντακτών συντακτική ομάδα | 23/09/2017

Με ημερομηνία 2 Αυγούστου 2017 και μετά την πάροδο 5 μηνών από το τεύχος Φεβρουαρίου 2017, το οποίο και αφορά,  παραλάβαμε την εξώδικη διαμαρτυρία του Γεωργίου Νικολέτου σχετικά με υποτιθέμενες αιχμές για τη νομιμότητα των συναλλαγών του ως επιχειρηματίας με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Στην εξώδικη δήλωση γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο χωρίο του άρθρου, το οποίο ενόχλησε τον εξωδίκως διαμαρτυρόμενο και το οποίο αναφέρει: «Έτσι κατάστημα επίπλων στην Καλλιθέα, για ενοικίαση αγνώστου αριθμού καρεκλών – δεν αναφέρεται στη διαύγεια αριθμός – για τη δημοτική βιβλιοθήκη με απόφαση Χατζαντουριάν και απευθείας ανάθεση έλαβε 3.499,78 ευρώ τον Ιούνιο του 2016.  Μετά από δύο μήνες για τις εκδηλώσεις των Ιωνικών γιορτών, για 250 καρέκλες, έλαβε με τον ίδιο τρόπο 2.997,70€. Με την αναλογική μέθοδο, μάλλον ενοικιάστηκαν 291 καρέκλες περίπου».
Ενημερώνουμε το αναγνωστικό μας κοινό σχετικά με τα παρακάτω:
Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν χαρακτηρίζουμε ούτε υπονοούμε πως υπάρχει θέμα νομιμότητας σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις γενικότερα, αλλά και με τη συγκεκριμένη ειδικότερα, όπως επίσης δεν χαρακτηρίζουμε και δεν υπονοούμε πως η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που θα την καθιστούσε παράνομη.
Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν έχουμε αναφέρει ούτε υπονοήσει πως με δόλια μέσα και σε συνεργασία με τον «εκάστοτε υπεύθυνο/αντιδήμαρχο» ο εξωδίκως διαμαρτυρόμενος αναλαμβάνει έργα με απευθείας αναθέσεις ελεγχόμενες ως προς την νομιμότητά τους.
Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν έχουμε αναφέρει ούτε υπονοήσει πως ο εξωδίκως διαμαρτυρόμενος,  σε συνεργασία με τον «οποιοδήποτε υπεύθυνο» του Πολιτιστικού Οργανισμού, συμμετέχει σε αποφάσεις που ο υπεύθυνος λαμβάνει σχετικά με τους σκοπούς του Οργανισμού.
Σχετικά με την ενοικίαση ή πώληση από τον εξωδίκως διαμαρτυρόμενο προϊόντων προς τον Πολιτιστικό Οργανισμό και με δεδομένο ότι τα αντίστοιχα ΑΔΑ της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ αναφερόντουσαν σε «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ», δημοσιεύσαμε την επιφύλαξή μας σχετικά με την ερμηνεία της λέξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ», η οποία δεν διευκρινίζεται αν αφορά ΠΩΛΗΣΗ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ και δεν είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα από την τιμή σε σχέση με τον αριθμό των προς προμήθεια καρεκλών, καθώς στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν αναφέρονται ποσότητες για τη μία εκ των δύο ΑΔΑ.
Η παραπάνω επιφύλαξη δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του φύλλου του Φεβρουαρίου, δημοσιεύτηκε στο φύλλο του Μαρτίου και επαναδημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά μετά την κυκλοφορία του φύλλου του Μαρτίου.

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: